پروپوزال روانشناسی: مطالعه کیفی عوامل موثر بر سازگاری پس از طلاق در مردان و زنان با تجربه زیسته طلاق

 69,000